Πίνακας 16ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

16ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-09-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 02-09-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 20918
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09: 30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2 Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
3 Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 67/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
4 Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από 29.7.2013 ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Καλπαξή.
5 Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από 30.7.2013 ασκηθείσα αγωγή της Ευγενίας Δουβή.
6 Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από 31.1.2013 ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Γεωργίου Κυριάκου κλπ.
7 Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθμ. πρωτ. Οικ. 56815/794 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
8 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ΣΙκυωνίων στην από 20.6.2013 ασκηθείσα έφεση της ε.ε. με την επωνυμία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
9 Λήψη απόφασης επί της από 18.7.2013 αιτήσεως της κας Φωτεινής Αναγνωστοπούλου.
10 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Κλημεντιώτη.
11 Επικαιροποίση της υπ’ αριθμ. 156/2006 απόφασης της δημαρχιακής επιτορπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
12 Επικαιροποίση της υπ’ αριθμ. 58/2007 απόφασης της δημαρχιακής επιτορπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
13 Επικαιροποίση της υπ’ αριθμ. 97/2007 απόφασης της δημαρχιακής επιτορπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
14 Περί απ’ ευθείας ανάθεση για τη σύνταξης φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου για Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη θέση (ΒΑΛΤΟΣ) Δ.Κ. Κιάτου.
15 Περί απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη θέση (ΒΑΛΤΟΣ) Δ.Κ. Κιάτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email