Πίνακας θεμέτων της συνεδρίασης 18/29-8-2011 που συζητήθηκαν

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 30- 8 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 18 / 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 29 – 8 – 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Εκπροσώπων αιρετών γυναικών για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια μέσω του έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 397 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 398 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επαναπροκήρυξη δύο [2] θέσεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 399 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έκφραση ευαρέσκειας στην αποχωρούσα λόγω συνταξιοδότησης προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργία Θελερίτη σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3584/2007.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 400 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Στέγαση Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Καλλιάνων.
Αριθ.Απόφ. 401 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για Δημοτικό – Γυμνάσιο Καλλιάνων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 402 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 17/2011 απόφασης της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: «Ονοματοθεσία Κοινοτικών δρόμων»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 403 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 9/2011 απόφασης της Τ. Κ. Μουλκίου με θέμα: «Ονομασία οδών και πλατειών Μουλκίου»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 404 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 10/2011 απόφασης της Τ. Κ. Αρχαίας Φενεού με θέμα: «Ονομασία Πλατείας»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 405 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Εγκριση της αριθ. 5/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φενεού με θέμα: «Εγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2011.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
Αριθ.Απόφ. 406 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Δασάρχη Ξυλοκάστρου σχετικά με την παραχώρηση Γραφείου του Δημοτ. Καταστήματος του πρώην Δήμου Φενεού προκειμένου να στεγαστεί το Δασονομείο Γκούρας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 407 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «ΝΕΩΝ ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Κιάτου για διεξαγωγή αγώνων την ποδοσφαιρική περίοδο 2011-2012.
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 408 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 85.163,09€ έτους 2011 [Β’ κατανομή] στις Σχολικές Επιτροπές (ΝΠΔΔ) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 409 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
Αριθ.Απόφ. 410 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Διαμαρτυρία από μέρους του Δήμου μας, για την ολιγωρία του Υπουργείου και την μη επιχορήγηση στο Δήμο μας, για την πληρωμή των Υπαλλήλων που μετατάχτηκαν από τον ΟΣΕ στον Δήμο μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 411 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
Αριθ.Απόφ. 412 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 413 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Τροποποίηση Προϋπολογισμού για αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
Αριθ.Απόφ. 414 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Ρύθμιση ή μη οφειλών προς τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τ.Α’).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 415 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2010 βάσει της 280/2007 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 416 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 3η Πανελλήνια Εκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011»
ΟΜΟΦΩΝΑ-ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 417 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου [ΚΤΕΟ] και της κάρτας καυσαερίων των φορτηγών ΚΗΙ-5497, ΚΗΙ-5519, ΚΗΥ-2216, ΚΗΥ-2211, ΚΗΙ-5476, ΚΗΗ-2925 και επιβατικού ΚΗΙ-5109.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 418 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον Δημοτικό Υπάλληλο Ευάγγελο Σαρχάνη για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 419 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Ορισμός μέλους για την συμμετοχή του στο Δ/κό Συμβούλιο Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων.(σχετ. το αριθ. Π!β/Γ.Π.οικ.79479 του Υπουργ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 420 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου μας στο «12ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» που θα διεξαχθεί στη ΡΟΔΟ 8-12 /9/2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 421 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Συγκρότηση Επιτροπής για τον επανακαθορισμό θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 422 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Εγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου στο Δ.Δ. Γκούρας» της 32/08 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 423 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαχείρισης καλαμιώνων της λίμνης Στυμφαλίας»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 424 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Διακοπή εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις Δημοσίων Οικισμών» της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 425 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λαύκας» της αριθ. 25/2010 μελ. Τ. Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 426 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Τ. Δ. Καλιάνων» της αριθ. 38/2010 μελ. Τ. Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 427 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Τ. Δ. Τιτάνης» της αριθ. 51/08 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 428 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Οδοποιίας Κιάτου» της αριθ. 53/08 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 429 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

32. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας» της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 430 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email