Πίνακας Θεμάτων 9ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 29 Ιουλίου 2020

 

 

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ. 9/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 28-7-2020

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση αρχικού αιτήματος  παροχής υπηρεσιών σε  λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

                 

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.27/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email