Πίνακας Θεμάτων 9ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 08-7-2019

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  09/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της   05-7-2019

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση  πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας /καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείου Κρυονερίου.

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 31/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email