Πίνακας Θεμάτων 8ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 20 Ιουλίου 2020

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  8/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ

 ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 17-7-2020

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (A΄Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023

                   ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.26/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email