Πίνακας Θεμάτων 8ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 26-6-2019

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  08/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της   25-6-2019

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» 2019.

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 29/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

  1. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του  Δημοτικού Σχολείου Φενεού

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 30/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email