Πίνακας Θεμάτων 7ης/2021 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 22-9-2021

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ. 07/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                  της 21-9-2021

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Περί αποδοχής ποσού 32.030,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως                   (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2021 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

    Αριθ. Απόφ. 20/2021                  Αριθ. πρωτ.                 ΠΡΟΣ

 

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

            ΟΜΟΦΩΝΑ-

            Αριθ. Απόφ. 21/2021                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας, Φενεού, Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κρυονερίου και Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

            ΟΜΟΦΩΝΑ-

            Αριθ. Απόφ. 22/2021                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

  1. Κατανομή ποσού 36.010,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (4η Κατανομή 2018).

            ΟΜΟΦΩΝΑ-

            Αριθ. Απόφ. 23/2021                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email