Πίνακας Θεμάτων 7ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 13 Ιουλίου 2020

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  7/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 10-7-2020

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση  διενέργειας και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ.

 

                   ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.22/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

  1.      Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

        Αριθ. Απόφ.23/2020                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ:

  1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

                   ΟΜΟΦΩΝΑ-

                              Αριθ. Απόφ.24/2020                  Αριθ. πρωτ.                 ΠΡΟΣ:

 

  1.  4. Συγκρότηση Επιτροπών  Ελέγχου Λειτουργίας  Σχολικών Κυλικείων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

                   ΟΜΟΦΩΝΑ-

                              Αριθ. Απόφ.25/2020                  Αριθ. πρωτ.                 ΠΡΟΣ:

 

 

Print Friendly, PDF & Email