Πίνακας Θεμάτων 6ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 25  Μαϊου 2020

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  6/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 22-5-2020

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

                   ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.19/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ:

  1.   Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2020 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

   Αριθ. Απόφ.20/2020                  Αριθ. πρωτ.                   ΠΡΟΣ:

  1.    Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου     

                   ΟΜΟΦΩΝΑ-

                              Αριθ. Απόφ.21/2020                  Αριθ. πρωτ.                 ΠΡΟΣ:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email