Πίνακας Θεμάτων 5ης/2021 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 08 Ιουλίου 2021

 

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ. 05/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                  της 07-7-2021

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού  για προμήθεια καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021.

                  ΟΜΟΦΩΝΑ-

    Αριθ. Απόφ. 15/2021                  Αριθ. πρωτ.                 ΠΡΟΣ

 

  1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

 

Αριθ. Απόφ. 16/2021                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

  1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

 

Αριθ. Απόφ. 17/2021                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

  1. Παραχώρηση αιθουσών και προαυλίου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ  Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ  2021».

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                  Αριθ. Απόφ. 18 /2021                  Αριθ. πρωτ.                           ΠΡΟΣ:

 

               

 

 

Print Friendly, PDF & Email