Πίνακας Θεμάτων 5ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 14 Απριλίου 2020

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 5/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 13-4-2020

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί αποδοχής ποσού 16.182,50€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ.18/2020 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email