Πίνακας Θεμάτων 5ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 17-12-2020

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  05/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      17-12-2020

 

ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου         Σικυωνίων έτους 2021.

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.06/2020                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email