Πίνακας Θεμάτων 4ης/2021 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 25 Ιουνίου 2021

 

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ. 04/2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                  της 24-06-2021

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Παραχώρηση μίας προκάτ αίθουσας (μόνο για παροχή ρεύματος) και του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πρόβες παραδοσιακών χορών

 

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                   Αριθ. Απόφ. 14 /2021                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ:

 

               

 

 

Print Friendly, PDF & Email