Πίνακας Θεμάτων 4ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 10 Μαρτίου 2020

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 4/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 9-3-2020

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ.13/2020 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων σύμφωνα με την 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωναιού.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ.14/2020 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2020 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ.15/2020 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

  1. Κατανομή ποσού 36.000,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (1η Κατανομή 2018).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ.16/2020 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ

3. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου

Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ.17/2020 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email