Πίνακας Θεμάτων 4ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 12-4-2019

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  04/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      11-4-2019

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO) για διενέργεια εξετάσεων.

 

                               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                                 Αριθ. Απόφ.19/2019                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ

 

2.      Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.510,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή)  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

 

                                 Αριθ. Απόφ. 20/2019                  Αριθ. πρωτ.             ΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email