Πίνακας Θεμάτων 3ης/2021 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 04 Ιουνίου 2021

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  03/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                  της 02-06-2021

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση  διενέργειας και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ.

 

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                   Αριθ. Απόφ. 10 /2021                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ:

 

  1. Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2021 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 11/2021                  Αριθ. πρωτ.                             ΠΡΟΣ:

 

  1. Κατανομή ποσού 33.510,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (4η Κατανομή 2018).

 

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 12/2021                  Αριθ. πρωτ.                             ΠΡΟΣ:

  1. Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και β)6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτο &4ο Νηπιαγωγείο Κιάτου.

 

 

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 13/2021                  Αριθ. πρωτ.                             ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email