Πίνακας Θεμάτων 3ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 19 Φεβρουαρίου 2020

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  03/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      18-2-2020

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2020  και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

                 ΟΜΟΦΩΝΑ-

                              Αριθ. Απόφ.08/2020                  Αριθ. πρωτ.                 ΠΡΟΣ:

 

  1. Παραχώρηση αίθουσας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων  και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  για  πραγματοποίηση  Αποκριάτικης Εκδήλωσης.

       ΟΜΟΦΩΝΑ 

                           

 Αριθ. Απόφ.09/2020                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ:

 

  1. Περί ορισμού  μέλους  της Σχολικής Επιτροπής  για συγκρότηση των Σχολικών  Συμβουλίων του  Ν.  1566/1985.

              ΟΜΟΦΩΝΑ                             

 Αριθ. Απόφ.10/2020                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

  1. Περί συγκροτήσεως επιτροπής για καταστροφή υλικού στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                             

 Αριθ. Απόφ.11/2020                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

 

  1. Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου.

 

                     ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.12/2020                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email