Πίνακας Θεμάτων 3ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 29  Μαρτίου  2019

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  03/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      28-3-2019

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Ορισμός Δικηγόρου περί εκπροσώπησης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος Κιάτου κατά τη δικάσιμο της αγωγής της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.

 

                               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                                 Αριθ. Απόφ.13/2019                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ

 

  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σχολικών μονάδων α) 7ου Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου, β) Νηπιαγωγείο Ψαρίου, γ) Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας και δ) 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

 

                               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                                 Αριθ. Απόφ.14/2019                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ

 

  1. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (2η Κατανομή 2017).

                              ΟΜΟΦΩΝΑ-

                                 Αριθ. Απόφ.15/2019                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

  1. Περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης ποσού 10.000€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών δαπανών  των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

                                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                                 Αριθ. Απόφ.16/2019                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ

 

  1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.

 

                                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                                 Αριθ. Απόφ.17/2019                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ

 

  1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.985,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων.

 

                                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                                 Αριθ. Απόφ.18/2019                  Αριθ. πρωτ.              ΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email