Πίνακας Θεμάτων 2ης/2021 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 25 Φεβρουαρίου  2021

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  02/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                  της 24-2-2021

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2021  και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

 

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                   Αριθ. Απόφ. 04 /2021                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ:

 

Έγκριση αρχικού αιτήματος  παροχής υπηρεσιών σε  λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ(Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.

 

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 05/2021                  Αριθ. πρωτ.                             ΠΡΟΣ:

 

Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ(Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.

 

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 06/2021                  Αριθ. πρωτ.                             ΠΡΟΣ:

 

 Κατανομή ποσού 33.510,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (3η Κατανομή 2018).

 

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 07/2021                  Αριθ. πρωτ.                             ΠΡΟΣ:

 

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 08/2021                  Αριθ. πρωτ.                             ΠΡΟΣ:

 

Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2021 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ. 09 /2021                  Αριθ. πρωτ.                      ΠΡΟΣ:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email