Πίνακας Θεμάτων 19ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 31-12-2018

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  19/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της  28-12-2018

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 36.010,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 4η  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ-

 

                       Αριθ. Απόφ.48/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

 

  1.   Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Κωστούρο Αργύριο.   

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

 

                       Αριθ. Απόφ.49/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email