Πίνακας Θεμάτων 18ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 20-12-2019

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  18/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της  19-12-2019

 

  1. Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον

κ. Μανιώτη Παναγιώτη.

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 50/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

  1. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2018

                              ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 51/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email