Πίνακας Θεμάτων 17ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 18-12-2019

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  17/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της  17-12-2019

 

  1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 4η κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 47/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων :
  • Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Πασίου
  • Δημοτικό Σχολείο &Νηπιαγωγείο Μουλκίου
  • 3ο Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου &2o Νηπιαγωγείο Κιάτου
  • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 48/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

3.      Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                          Αριθ. Απόφ. 49/2019                  Αριθ. πρωτ.                    ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email