Πίνακας Θεμάτων 16ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 20-11-2019

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  16/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της  19-11-2019

 

1.      Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2019-2020».

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 44/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

  1. Παραχώρηση αιθουσών  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)»   για διενέργεια εξετάσεων.

   

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 45/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

  1. Παραχώρηση αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για δημιουργική απασχόληση μαθητών.

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 46/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email