Πίνακας Θεμάτων 14ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 30-9-2019

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  14/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της  27-9-2019

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Κατανομή ποσού 30.150,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (4η Κατανομή 2017).

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

 

                      Αριθ. Απόφ. 38/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

 

  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  σχολικών μονάδων α) 6ου Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου και                  β)Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων.

 

                      Αριθ. Απόφ. 39/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email