Πίνακας Θεμάτων 13ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 16 Δεκεμβρίου 2020

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ. 13/2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 15-12-2020

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης  (Δ.Ε Στυμφαλίας –Φενεού)στον κ. Μανιώτη Παναγιώτη.

 

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.36/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, χορήγησης ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρησης μετρητών για το έτος 2021.

 

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.37/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:
  • 2ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου
  • Δημοτικού Σχολείου Πασίου

 

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

                          Αριθ. Απόφ.38/2020                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

  1. Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2020 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

             

ΟΜΟΦΩΝΑ-

                          Αριθ. Απόφ.39/2020                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email