Πίνακας Θεμάτων 13ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 169-2019

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  13/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της   13-9-2019

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

 

                      Αριθ. Απόφ. 35/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση -Αναγόμωση πυροσβεστήρων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

                      Αριθ. Απόφ. 36/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

 

                      Αριθ. Απόφ. 37/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email