Πίνακας Θεμάτων 12ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2020

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ. 12/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 26-10-2020

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2020-2021».

 

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.34/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

 

 

 

  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των παρακάτω Σχολικών μονάδων:
  • 2ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου
  • Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου

 

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

                          Αριθ. Απόφ.35/2020                  Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email