Πίνακας Θεμάτων 11/2011 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 11/19-07-2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
A’
προ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Σικυωνίων σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ουρανίας Γεωργούση κατά του Δήμου Σικυωνίων 81/2011 14611/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.-Σουζάνα Λένη
(Δικηγόρος)
1 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών Τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και
κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου 82/2011 14612/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Γραφείο Κίνησης
3.- Οικονομικό Τμήμα
2 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών χρήσεως Μηχανημάτων
Έργου έτους 2011 83/2011 14613/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Γραφείο Κίνησης
3.- Οικονομικό Τμήμα
3 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΗ για
επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Κιάτου 84/2011 14617/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα
4 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια τοπογραφικών
οργάνων προϋπολογισμού 31.000,00 € 85/2011 14618/21-07-11 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα
3.- Τεχνική Υπηρεσία
5 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας
Κιάτου 86/2011 14620/21-07-11 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα

6 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Λυκόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου 87/2011 14621/21-07-11 ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα
3.-Δημοτική Ενότητα
Στυμφαλίας
7 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Διάσελο Γκιόζας-
Μαυροβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου 88/2011 14622/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
NAI 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα
3.-Δημοτική Ενότητα
Στυμφαλίας
8 Aπευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου 89/2011 14625/21-07-11 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα

9 Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου σε αγωγή της Κοντογιάννη Παναγιώτας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης
Σικυωνίων (ΔΗΚΕΣ) 90/2011 14626/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Γιαννακούλια Ευάγγελο
(Δικηγόρο)
10 Ορισμός Δικηγόρου σε αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Παπαδόπουλου Κων/νου κατά 1) Του Δήμου και 2) Του Λουκά Λεβέντη σχετικά με την αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης 91/2011 14627/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.-
(Δικηγόρο)
11 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 188/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί άσκησης ενδίκων μέσων για εγκατάσταση επιχείρησης Βαλκάνου στην Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου 92/2011 14628/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Γεώργιο Μπάλια
(Δικηγόρο)
12 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου. 93/2011 14629/21-07-11 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα
13 Λήψη απόφασης για καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφής
έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου»

94/2011 14630/21-07-11 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Οικονομικό Τμήμα
14 Αποδοχή δωρεάς φωτογραφικού υλικού και μιας παραδοσιακής φορεσιάς του διατελέσαντος Δημάρχου Κιάτου (1858-1866) Ιωάννη Τουρνάκη από τον δισέγγονό
του Ευστάθιο Τουρνάκη 95/2011 14631/21-07-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Toυρνάκη Ευστάθιο
3.- Δημοτικό Συμβούλιο
15
1 Αποδοχή δωρεάς ενεργειακής
μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμι
ση και την εξοικονόμηση ενέργειας
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

96/2011 14157/25-7-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ
1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Toυρνάκη Ευστάθιο
3.- Δημοτικό Συμβούλιο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email