Πίνακας Θεμάτων 11ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 08 Οκτωβρίου 2020

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ. 11/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 07-10-2020

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, χορήγησης ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρησης μετρητών    

 

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.33/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email