Πίνακας Θεμάτων 10ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 24  Σεπτεμβρίου 2020

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ. 10/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 23-9-2020

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1.     Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2020 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.28/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟ

  1. Κατανομή ποσού 33.510,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (2η Κατανομή 2018).

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.29/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

  ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.30/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  των  Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.31/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

  1. Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου & 7ΟΥ Νηπιαγωγείου Κιάτου.

                ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.32/2020                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email