Πίνακας Θεμάτων 1ης/2021 συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 24-5-2021

 

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  01/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      21-5-2021

 

ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.01/2021                 Αριθ. πρωτ.                         ΠΡΟΣ:

 

  1. Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023  (B΄ Φάση).

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

             Αριθ. Απόφ.02/2021                 Αριθ. πρωτ.                      ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email