Πίνακας θεμάτων 1ης/2019 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Πέμπτη  24 Ιανουαρίου 2019
Κιάτο 24-1-2019 Πρόσκληση:  622/ 18.01.2019
Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α Εγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα : “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΩΡΙΜΑΝΣΗς ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ” Β’ Δράση του Τ.Π.& Δ. 3                                      ομόφωνα
Β Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα : Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες 4  ομόφωνα
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σήματος, Μεταλλίων & Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων. αποσύρεται
2 Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά βαθμού. 5 ομόφωνα
3 Ανάκληση των 412/2018 & 442/2018 αποφάσεων ΔΣ  περί της αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης και λήψη νέας, μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 282257/08-01-2019 έγγραφο του οικείου ΓΓΑΔ. 6 κατά πλειοψηφία Νανόπουλος
4 Εν μέρει ανάκληση της 469/2018 απόφαση ΔΣ «Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων». 7 ομόφωνα
5 Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  «ΚοΔΕΔηΣ». 8 κατά πλειοψηφία Νανόπουλος
6 Έγκριση της 2/2019 απόφασης ΝΠΙΔ «ΚοΔΕΔηΣ» περί κατάρτισης & ψήφισης εισηγητικής Έκθεσης της επιχείρησης προς το δημοτικό συμβούλιο για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Π/Υ του Δήμου. 9 κατά πλειοψηφία Νανόπουλος
7 Έγκριση της 12/2019 απόφασης ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί χορήγησης αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019. 10 κατά πλειοψηφία Νανόπουλος
8 Ονοματοδοσία οδών σε ΤΚ Διμηνιού & Πασίου . 11 ομόφωνα
9 Γνωμοδότηση για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Μεγ. Βάλτου. 12 Αναβολή
10 Έκφραση γνώμης αναφορικά με ανόρυξη γεώτρησης  στη θέση «ΤΡΑΝΗ ΛΑΚΚΑ» της ΤΚ Καλλιάνων ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, για εμφιάλωση νερού   από την ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 13 Αναβολή
11 Σύμφωνη γνώμη για τη διέλευση οχημάτων από διοικητικά όρια του Δήμου μας, στα πλαίσια της εκδήλωσης «18ο ITALIAN CLASSIC RUN 2019» την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019. 14 ομόφωνα
12 Επί αιτήματος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του πρώην Δημ. Σχολείο ΤΚ Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού, προκειμένου να αποθηκευτούν τα ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Σικυώνας. 15 Αναβολή
13 Επί αιτήματος ΚΟΝΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο. 16 ομόφωνα
14 Επί αιτήματος ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για άδεια τοποθέτησης ελαστικών κολωνακίων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 35 στο Κιάτο. αποσύρεται
15 Επί αιτήματος ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητό του που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στο Κιάτο. 17 ομόφωνα
16 Επί αιτήματος ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α.Ε. για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ» της ΤΚ Κάτω Διμηνιού. 18 κατά πλειοψηφία
17 Επί αιτήματος ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για οινοποιείο-εμφιαλωτήριο και βρίσκεται στη θέση «Μπαρίτσα» στην ΤΚ Λαλιωτίου ΔΕ Σικυωνίων. 19 ομόφωνα
18 Επί αιτήματος ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος και βρίσκεται την ΤΚ Στενού ΔΕ Φενεού. αποσύρεται
19 Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. αποσύρεται
20 Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής προϋπολογισμού δαπανών 2019. 20 ομόφωνα
21 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 21 ομόφωνα
22 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 21/2017. 22 ομόφωνα
23 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 22/2014. 23 ομόφωνα
24 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» με αρ. μελέτης 8/2018. 24 ομόφωνα
25 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» με αρ. μελέτης 27/2014. 25 ομόφωνα
26 Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων». αποσύρεται
27 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. αποσύρεται
Print Friendly, PDF & Email