Πίνακας Θεμάτων 1ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 28  Ιανουαρίου  2019

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  01/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      25-1-2019

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.       Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017.

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.01/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

    2.    Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών μονάδων α) Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας  β)           Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων και γ) 4ου Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου

                     ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.02/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email