Πίνακας Θεμάτων της 17/2011 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης στις 24-8-2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 24- 8 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 17 / 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 24 – 8 – 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για ανακήρυξη της Καλλιόπης Λεμού ως επίτιμης δημότισσας του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 396 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email