Πίνακας θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21/28-9-2011 που συζητήθηκαν

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 29- 9 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 21/9 / 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 28 – 9 – 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόταση για καθιέρωση καινούριας Παγκόσμιας μέρας πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 441 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης –αίτησης χρηματοδότησης πράξης του Δήμου από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 442 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Εγκριση και παραλαβή του σταδίου της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Στυμφαλίας – Αλέας».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 443 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 444 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Σικυωνίων με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας- Ιoνίου για την παροχή Υπηρεσιών.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 445 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς αγροτεμαχίων εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Τοπ. Διαμερίσματος Αρχαίας Φενεού – Δ. Φενεού -Ν. Κορινθίας και στην θέση «Δραγάτα».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 446 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 21/19.04.2011 Απόφαση της ΚΟ.Δ.Ε.Σ. περί: «Πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποζημίωση Προέδρου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 447 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 19/19.04.2011 Απόφασης της ΚΟ.Δ.Ε.Σ. περί: «Εγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2010».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 448 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 09/15.09.2011 Απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΣΤΥΜ., περί: «Εγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 449 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000,00 € (επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για παιδικές εξοχές) αναμόρφωση προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεως 20,000,00 € σε Κ.Α. του προϋπολογισμού για δαπάνες λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 450 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (Λoγιστική Τακτοποίηση εσόδων – εξόδων) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου -Σφαγεία Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ» (Ρυμοτομία – Ανταποδοτικό).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 451 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Επικαιροποίηση της 485/2008 απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου για την Δικαστική υπόθεση κατά της κ. Γεωργούση Ουρανίας, η οποία διενεργεί ψεκασμούς σε κτήμα ιδιοκτησίας της, πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 452 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου για την δικαστική αντιμετώπιση Νομικού ζητήματος (Υπόθεση λειτουργίας επιχείρησης Βαλκάνου).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 453 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Εγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», της αριθ. 82/2010 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 454 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 455 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 456 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου μπροστά από το Εμπορικό Κέντρο ΚΟΒΑΤΖΗ επί της οδού Νικηταρά.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 457 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Αποδοχή παραίτησης της κ. Αθανασούλη Ελένης από μέλος των Δ/κών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων (με την παλαιά τους μορφή) ΚΑΠΗ και Οργανισμού Παιδικών Σταθμών, από τις Σχολικές Επιτροπές του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και από τη θέση της ως Αντιπροέδρου της ΚΟΔΕΣ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 458 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 459 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 30.8.2011 αιτήσεως της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΜΠΡΙΤΖ σχετικά με την παραχώρηση χώρου στέγασης των νέων αθλητών.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 460 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωνικής εργασίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 461 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Λήψη απόφασης για σύσταση ομάδας εθελοντών του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ.Απόφ. 462 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «ΝΕΩΝ ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Κιάτου για διεξαγωγή αγώνων την πoδoσφαιρική περίοδο
2011 -2012.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
Αριθ.Απόφ. 463 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΙΑΤΟΥ», περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Κιάτου για διεξαγωγή Αγώνων την ποδοσφαιρική περίοδο 2011 -2012.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
Αριθ.Απόφ. 464 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή των κυπαρισσιών στο χώρο του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Πασίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 465 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Κιάτο (Ηλεκτροδότηση ΔΕΗ σε τριφασική παροχή (3φ ν2 στο Κιάτο) σύμφωνα με την 266/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 466 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Πρόσκληση για την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 467 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την στέγαση Σχολικής Μονάδας «Τάξη Υποδοχής Αθίγγανων».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 468 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Εκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Λεωνίδα Κύρκου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 469 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Εκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Λυκούργου Καλλέργη.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 470 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email