Πίνακας θεμάτων της αριθ.15/2011 Τακτικής Συνεδρίασης της 5-7-2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 6- 7 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 15 / 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 5 – 7 – 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά μετοχών της Κορινθιακής Αναπτυξιακής Α.Ε.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 304 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λειτουργία 7ου Νηπιαγωγείου, σε συστέγαση με τον 1ο Παιδικό σταθμό Κιάτου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 305 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Προσφυγή στο Σ. τ. Ε. για ακύρωση της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου Καλλίανων της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 306 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 76/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για μείωση τελών χρήσεως πεζοδρομίου κατά τις θρησκευτικές εορτές της Κοιμήσεως Θεοτόκου και Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Κιάτο.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 307 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τασινόπουλου Γεωργίου για παραίτηση από μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 308 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. έτους 2011.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
Αριθ.Απόφ. 309 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση συνάντησης Αρχαίου Δράματος.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 310 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. έτους 2011 για την κάλυψη των «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2011» από το Δήμο Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 311 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 312 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 313 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για οικονομική βοήθεια σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 314 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email