Πίνακας Θεμάτων της αριθ. 13/2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 10-6–2011

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      Κιάτο   14- 6 – 2011

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  13 /  2011   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

                                             της      10    6 – 2011

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.      Διαμαρτυρία για κατάργηση Δ Ο ΥPrint Friendly, PDF & Email