Πίνακας Θεμάτων της αριθ. 12/2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 27-5–2011

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                              Κιάτο   30- 5 – 2011


Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  12 /  2011   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

                        της      27    5 – 2011

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό έδρας του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ.Απόφ.  Print Friendly, PDF & Email