Πίνακας Θεμάτων της Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 19/1-9-2011 όπου συζητήθηκε

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 2- 9 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 19/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 1- 9 – 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελ/σου.

Αριθ.Απόφ. 431 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 3η Πανελλήνια Έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011»
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 432 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση της αριθ. 5/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φενεού με θέμα : «Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 433 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Δυνατότητα του Δήμου να τριτεγγυάται για τις κοινωφελείς Επιχειρήσεις και το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών Σταθμών αρμοδιότητάς του.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 434 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για καταβολή δαπανών μισθοδοσίας στους μετατασσόμενους στο Δήμο μας, υπαλλήλους από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 435 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email