Πίνακας θεμάτων 37ης Τακτικής Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 30 – 12 – 2013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 37 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της 27 – 12 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» με τίτλο: « Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ. Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 484/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων – καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 485/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έναρξη διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην
Δ. Κ. Κιάτου .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

4. Τροποποίηση της αριθ. 183/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

5. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Ν. Π.Δ. Δ. του , για το έτος 2014, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 486/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Παραχώρηση χώρου σε Νηπιαγωγείο του Δήμου Σικυωνίων για την στέγαση νέου τμήματος Ένταξης.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 487/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 488/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Αποδοχή ποσού από φόρο Ζήθου , Τέλη διαφήμισης κατηγ.Δ , τέλη ακίνητης περιουσίας και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 489/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Παραχώρηση χρήσης γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης στον αρδευτικό σύλλογο : «Αρδευτικός Σύλλογος Τιτάνης – Ασκληπιός Τιτάνης».
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 490/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Έγκριση της αριθ 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με Θέμα : Παραχώρηση χρήσης δυο(2) αιθουσών του Α΄ ορόφου του Κοινοτ. Γραφείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 491/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Απόφαση στήριξης του αγώνα περί εναντίωσης στο κλείσιμο των Πολυϊατρείων ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) Κιάτου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 492/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Μείζονος Μειοψηφίας με θέμα : «Δυνατότητα αγοράς ή απαλλοτρίωσης ακινήτου όμορο της Πλατείας Ελευθερίας» .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 493/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 494/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 495/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με τον ΕΚΦΕ Ν. Κορινθίας στην Έκθεση με θέμα : «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» και ψήφιση πίστωσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 496/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση της αριθ. 94/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2014».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 497/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Έγκριση της αριθ. 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2014».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 498/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Κορτές Μαρία .
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 499/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Έγκριση κοπής δένδρου στο Νεκροταφείο της Τ.Κ. Κυλλήνης .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 500/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κεφαλαρίου ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 501/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 502/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Έγκριση 2ουΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 503/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. Κιάτου», της αριθ.22/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 504/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών», της αριθ. 1/2005 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 505/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου», της αριθ.8/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 506/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Τοπ. Κοινοτήτων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ.21/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 507/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:«Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου » της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 508/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:«Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κυλλήνης » της αριθ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 509/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου ». της αριθ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 510/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου ». της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 511/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας χρόνου παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη οδοποιίας από Τ. Δ. Φενεού έως διασταύρωση Αγ. Νικολάου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 512/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας χρόνου παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη οδοποιίας από Τ. Κ. Πανοράματος έως διάσελο κυνηγού» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 513/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 7ης Τακτικής Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 7 / 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 07 – 3 – 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Δ.Κ. Κιάτου», προϋπολογισμού 70.000,00 €.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 85/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που συζητήθηκαν

Γενικές Σελίδες

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 12-10-2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 9/07-10-2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) της κ. Δερβεντζή Ελένης του Ανδρέα, στην Τοπική Κοινότητα Στυμαφαλίας 32/2011 21030/12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Δερβεντζή Ελένη
2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
2 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ) της κ. Μπαστήρα Δήμητρας στην Τοπική Κοινότητα Λαλιώτη 33/2011 21031 /12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Μπαστήρα Δήμητρα
2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
3 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕTEΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Τζενεράλλη Δημητρίου στην Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας. 34/2011 21032/12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Τζενεράλλη Δημήτριο
2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
4 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ηρακλή Θάνου, περί πρόταση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης Κιάτου στο Ο. Τ . 24 35/2011 21033/12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Τεχνική Υπηρεσία
2.- Τμήμα Περιβάλλοντος
3.- Τμήμα Οικονομικό
4.- Δημοτικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που συζητήθηκαν

Γενικές Σελίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 13 – 12 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 29/ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 12 – 12 – 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή ποσού 1.274,36 € από τους Κ.Α.Π. προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 604 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου Διατηρητέου κτιρίου Τσίλλερ» της αριθ. 80/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 605 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Επισκευή Πεζοδρομίων Κιάτου» της αριθ. 79/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 606 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Αποπεράτωση Δημοτικού καταστήματος και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ. Κρυονερίου» της αριθ. 81/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 607 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Σικυώνος» της αριθ. 52/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 608 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:« Οδοποιία Τ.Δ. Κρυονερίου» της αριθ. 54/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 609 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:« Αποπεράτωση Αναπλάσεων Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Δ. Πασίου» της αριθ. 65/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 610 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:« Επισκευή – Συντήρηση Οδοποιίας Κιάτου» της αριθ. 33/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 611 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2012.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 612 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 613 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για καταβολή δαπανών μισθοδοσίας στους μετατασσόμενους στο Δήμο μας υπαλλήλους από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 614 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. του Ν. 3463/2006.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 615 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 616 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου της Βαρβάρας Ευστρατίου στην Τοπική Κοινότητα Μουλκίου
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 617 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση περιπτέρων επί των οδών : α) Περιάνδρου & Σικυώνος και β) Εθνικής Αντίστασης & 28ης Οκτωβρίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 618 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα άδειας πώλησης πόσιμου νερού με βυτιοφόρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 619 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 620 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Εγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Χαρίκλειας Λαδά που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 621 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Εγκατάσταση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 622 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 21 μετά και το αριθ. 22337/11 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 623 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 12/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου με θέμα «Οριοθέτηση του χειμάρρου στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου από οικία Αγλαΐας Στάθη έως οικία Παλαιολόγου Παναγιώτη».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ- Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Συζήτηση για ρύθμιση οφειλών του τέλους 2% ακαθαρίστων εσόδων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ- Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή Τσιμενταυλάκων Τ.Δ. Μουλκίου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 624 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email