Πίνακας θεμάτων 37ης Τακτικής Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 30 – 12 – 2013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 37 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της 27 – 12 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» με τίτλο: « Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ. Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 484/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων – καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 485/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έναρξη διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην
Δ. Κ. Κιάτου .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

4. Τροποποίηση της αριθ. 183/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

5. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Ν. Π.Δ. Δ. του , για το έτος 2014, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 486/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Παραχώρηση χώρου σε Νηπιαγωγείο του Δήμου Σικυωνίων για την στέγαση νέου τμήματος Ένταξης.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 487/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 488/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Αποδοχή ποσού από φόρο Ζήθου , Τέλη διαφήμισης κατηγ.Δ , τέλη ακίνητης περιουσίας και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 489/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Παραχώρηση χρήσης γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης στον αρδευτικό σύλλογο : «Αρδευτικός Σύλλογος Τιτάνης – Ασκληπιός Τιτάνης».
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 490/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Έγκριση της αριθ 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με Θέμα : Παραχώρηση χρήσης δυο(2) αιθουσών του Α΄ ορόφου του Κοινοτ. Γραφείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 491/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Απόφαση στήριξης του αγώνα περί εναντίωσης στο κλείσιμο των Πολυϊατρείων ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) Κιάτου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 492/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Μείζονος Μειοψηφίας με θέμα : «Δυνατότητα αγοράς ή απαλλοτρίωσης ακινήτου όμορο της Πλατείας Ελευθερίας» .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 493/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 494/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 495/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με τον ΕΚΦΕ Ν. Κορινθίας στην Έκθεση με θέμα : «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» και ψήφιση πίστωσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 496/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση της αριθ. 94/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2014».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 497/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Έγκριση της αριθ. 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2014».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 498/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Κορτές Μαρία .
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 499/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Έγκριση κοπής δένδρου στο Νεκροταφείο της Τ.Κ. Κυλλήνης .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 500/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κεφαλαρίου ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 501/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 502/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Έγκριση 2ουΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 503/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. Κιάτου», της αριθ.22/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 504/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών», της αριθ. 1/2005 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 505/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου», της αριθ.8/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 506/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Τοπ. Κοινοτήτων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ.21/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 507/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:«Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου » της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 508/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:«Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κυλλήνης » της αριθ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 509/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου ». της αριθ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 510/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου ». της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 511/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας χρόνου παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη οδοποιίας από Τ. Δ. Φενεού έως διασταύρωση Αγ. Νικολάου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 512/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας χρόνου παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη οδοποιίας από Τ. Κ. Πανοράματος έως διάσελο κυνηγού» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 513/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 7ης Τακτικής Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 7 / 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 07 – 3 – 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Δ.Κ. Κιάτου», προϋπολογισμού 70.000,00 €.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 85/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email