Πίνακας θεμάτων τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που συζητήθηκαν

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 13 – 12 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 29/ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 12 – 12 – 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή ποσού 1.274,36 € από τους Κ.Α.Π. προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 604 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου Διατηρητέου κτιρίου Τσίλλερ» της αριθ. 80/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 605 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Επισκευή Πεζοδρομίων Κιάτου» της αριθ. 79/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 606 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Αποπεράτωση Δημοτικού καταστήματος και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ. Κρυονερίου» της αριθ. 81/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 607 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Σικυώνος» της αριθ. 52/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 608 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:« Οδοποιία Τ.Δ. Κρυονερίου» της αριθ. 54/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 609 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:« Αποπεράτωση Αναπλάσεων Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Δ. Πασίου» της αριθ. 65/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 610 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:« Επισκευή – Συντήρηση Οδοποιίας Κιάτου» της αριθ. 33/2010 μελ. Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 611 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2012.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 612 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 613 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για καταβολή δαπανών μισθοδοσίας στους μετατασσόμενους στο Δήμο μας υπαλλήλους από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 614 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. του Ν. 3463/2006.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 615 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 616 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου της Βαρβάρας Ευστρατίου στην Τοπική Κοινότητα Μουλκίου
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 617 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση περιπτέρων επί των οδών : α) Περιάνδρου & Σικυώνος και β) Εθνικής Αντίστασης & 28ης Οκτωβρίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 618 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα άδειας πώλησης πόσιμου νερού με βυτιοφόρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 619 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 620 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Εγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Χαρίκλειας Λαδά που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 621 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Εγκατάσταση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 622 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 21 μετά και το αριθ. 22337/11 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 623 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 12/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου με θέμα «Οριοθέτηση του χειμάρρου στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου από οικία Αγλαΐας Στάθη έως οικία Παλαιολόγου Παναγιώτη».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ- Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Συζήτηση για ρύθμιση οφειλών του τέλους 2% ακαθαρίστων εσόδων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ- Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή Τσιμενταυλάκων Τ.Δ. Μουλκίου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 624 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email