Πίνακας Θεμάτων 13ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 25-09-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ.13 /2014   έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης

της 24-09-2014

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Συγκρότηση σε σώμα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

                  ΟΜΟΦΩΝΑ

               Αριθ. Απόφ. 31/2014                  

   2.Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της Σχολικής Επιτροπής    Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη καθαρίστριας /καθαριστή

                   ΟΜΟΦΩΝΑ

               Αριθ. Απόφ. 32/2014                  

3.Εξουσιοδότηση των Διευθυντών των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων, για είσπραξη χρημάτων από την Τράπεζα Eurobank.

                

                    ΟΜΟΦΩΝΑ

                 Αριθ. Απόφ. 33/2014                  

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 12ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 10-09-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ.12 /2014 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης
της 09-09-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και επαναπροκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για εκμίσθωση κυλικείου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ. 28/2014 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 7ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου

ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ. 29/2014 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση καθαριστριών/ καθαριστών στο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου

ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ. 30/2014 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 11ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 03-09-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 11/ 2014 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης
της 02-09-2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το διδακτικό έτος 2014-2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 27/2014

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 10ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 27-08-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 10/ 2014 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης
της 26-08-2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί ανάθεση της απολύμανσης και συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσής της στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 26/2014 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 7ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 16-7-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 7/ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της 15-07-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ποσού για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του υπό ίδρυση Τμήματος Ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Φενεού

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 17/2014 Αριθ. πρωτ.127/2014 ΠΡΟΣ Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 8ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 25-7-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 8/ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της 24-07-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για λήξη της σύμβασής της

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 18/2014 Αριθ. πρωτ.128/2014 ΠΡΟΣ :1) Μισθώτρια κυλικείου 3ου Δημοτικού
Σχολείου Κιάτου
2) Δ/τρια 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 6ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 02-7-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 6/ 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 01-07-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και επαναπροκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 14/2014

2. Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 15/2014

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014, κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων».

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 16/2014

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                        (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 15-04-2014

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 4/ 2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     14-04-2014

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1). Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2014).

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 9/2014     Αριθ. πρωτ.                                             

2). Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 6.748,77€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 για θέρμανση σχολείων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 10/2014     Αριθ. πρωτ.                                           

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) «Έγκριση διενέργειας προμηθειών»

«ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 11/2014     Αριθ. πρωτ.                                           

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 27-03-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 3/ 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 26-03-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1). «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 6/2014 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ

2). «Παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για παρακολούθηση προγράμματος της Σχολής Γονέων Ν. Κορινθίας».

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 7/2014 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

3). «Περί έγκρισης ή μη πρακτικού της επιτροπής καταστροφής υλικού σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 8/2014 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 28 – 2– 2014

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 2/ 2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     27-02-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1). «Παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση αποκριάτικης εορτής».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 3/2014     

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1). «Παραχώρηση του χώρου του Νηπιαγωγείου Πασίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου για ενημερωτική εκδήλωση –ομιλία».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 4/2014     

2). «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 5/2014     

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 13 – 2- 2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 1/ 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 13 – 2 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1). Παράταση της σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 1/2014

2). Ορισμός υπαλλήλου για την Γραμματειακή Υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 2/2014

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 23-12-2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 14/ 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 20-12-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί εκδόσεως νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank για το Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας.
ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ 28/2013 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για τη δημιουργία αθλητικών και δημιουργικών τμημάτων στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ 29/2013 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ’αριθ.Φ.6.2/9484/04-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ 30/2013 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Φενεού για χριστουγεννιάτικη εορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών «Ο Άγιος Κωνσταντίνος».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ 31/2013 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Δ΄ κατανομή 2013
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ 32/2013 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:
6.Κατανομή πίστωσης ποσού 500,00€ στο Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ. Απόφ 33/2013 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο19-11-2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 13/ 2013   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     15-11-2013

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα Δημοτικά Σχολεία Κρυονερίου και Καλλιάνων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ 27/2013   

  

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 11-11-2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 12/ 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     11-11-2013

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των καθαριστριών από το ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 24/2013    

2.Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπάνών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων (Γ΄κατανομή 2013).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 25/2013    

3. Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ’αριθ.Φ.6.2/8235/31-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Αριθ. Απόφ. 26/2013    

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 15 – 10- 2013

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 11/ 2013   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     11-10-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των καθαριστριών από το ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 20/2013    Αριθ. πρωτ:                                     ΠΡΟΣ:

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί συγκροτήσεως επιτροπής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) για το διδακτικό έτος 2013-2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 21/2013        Αριθ. πρωτ.                                       ΠΡΟΣ:

  

  1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2012.

.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 22/2013     Αριθ. πρωτ.                                           ΠΡΟΣ:

       3.   Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού σχολείων.

  

Αριθ. Απόφ. 23/2013     Αριθ. πρωτ.                                           ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 2 – 9- 2013

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 10/ 2013   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     30-8-2013

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 18/2013     Αριθ. πρωτ.                                           ΠΡΟΣ:

  

2. Περί ανάθεσης της απολύμανσης και συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσής της στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 19/2013     Αριθ. πρωτ.                                           ΠΡΟΣ:

  

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 98– 2013

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 9/ 2013  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     9-8-2013

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Έγκριση διενέργειας προμηθειών».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 17/2013     Αριθ. πρωτ.                                          

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 206– 2013

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 8/ 2013   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     19-6-2013

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Κάλυψη συστημάτων ήχου και φωτισμού για πραγματοποίηση εκδήλωσης

και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 16/2013     Αριθ. πρωτ.                                           ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 6 – 6- 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 7/ 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 5 – 6 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της.

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 15/2013 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 28 – 5- 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 6/ 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 24 – 5 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χρηματοδότηση Δημοτικού Σχολείου Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ.Απόφ. 11/2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 12/2013

2. Περί προμήθειας Γραφικής ύλης και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 13/2013

3. Λήψη απόφασης για διακανονισμό της Β΄ δόσης μισθώματος κυλικείου σχολικού έτους 2012-2013.

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 14/2013 Αριθ.

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 1/ 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 4 – 2 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1). Περί εξουσιοδοτήσεως της Δημοτικής Ταμίας του Δήμου μας αρμόδια για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ) καθώς και δημιουργία (άνοιγμα) νέου λογαριασμού, με βάση την ενιαία αρχή πληρωμών.

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ. Απόφ. 1/2013              Αριθ. πρωτ.                           ΠΡΟΣ:

2). Λήψη απόφασης για διακανονισμό της Α΄ δόσης μισθώματος κυλικείου Σχολικού έτους 2012-2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 2/2013              Αριθ. πρωτ.                           ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email