Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν της τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2011.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης
Α΄προ ημερ. 177 Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση Εφεσης κατά της
διάταξης αριθμ. 12/2011 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου, μετά από την αριθμ.
508/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποστολή:

1. 178 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-
συντήρηση κτιρίου πρώην Τροχαίας» προϋπ. €
12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

2. 179 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-
συντήρηση τουαλετών δημοτικών κτιρίων» προϋπ.
€ 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

3. 180 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επεκτάσεις αγωγών
ομβρίων Τ.Κ. Κρυονερίου» προϋπ. € 12.000,00

Υποβολή:

Έγκριση:

4. 181 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-
συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ.Μποζικών»
προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

5. 182 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-
συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ.
Σουλίου» προϋπ. € 11.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

6. 183 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-
συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.
Κυλλήνης» προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

7. 184 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-
συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.
Παραδεισίου» προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

8. 185 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή
Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Γκούρας» προϋπ. €
12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

9. 186 Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση
ισογείου κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μικρού
Βάλτου» προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

10. 187 Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργα διευθέτησης
χειμμάρρου «ΟΛΒΙΟΣ» Δ.Ε. Φενεού προϋπ. €
7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

11. 188 Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργα διευθέτησης
χειμμάρρου «ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» Δ.Ε. Στυμφαλίας»
προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

12. 189 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

Αποστολή:

13. 190 Εγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Κοτίνη
Χρυσούλας για δικαστικές ενέργειές της και
διάθεση πίστωσης.

Αποστολή:

14. 191 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του
έργου «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου
Γυμνασίου Κιάτου» προϋπ € 35.000,00

Αποστολή:

15. 192 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση
του έργου «Αποκατάσταση στέγης αποθηκών ΑΣΟ
Δ.Κ. Κιάτου» προϋπ € 74.800,00

Αποστολή:

Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email