Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 5

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2011.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης
Α΄προ ημερ. 126 Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα
διάταξης του Δήμου Σικυωνίων.

Υποβολή:

Έγκριση:

Β΄προ ημερ. 127 Ανάκληση της αριθμ.149/2010 απόφασης της Δημαρχιακής
διάταξης Επιτροπής σχετικά με ορισμό Δικηγόρου στην από
23-6-2010 Αίτηση της Βασιλικής Παπαντωνίου
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου και
του ΟΑΕΔ σχετικά με την απασχόλησή της σε πρόγραμμα
Stage».

Αποστολή:

Γ΄προ ημερ. 128 Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση Ανακοπής κατά της
διάταξης αριθμ. 741/2011 Διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου
Κορίνθου

Αποστολή:

1. 129 Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση
εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και
χανδάκων από φερτές ύλες».
Υποβολή:

Έγκριση:

2. 130 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
για αντιμετώπιση δαπανών.

Αποστολή:

3. 131 Αποδοχή δωρεάς ποσού € 4.500,00 από το Ιδρυμα
«Βασιλείου Γ. Μελά» για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή
παιδικής χαράς στο 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου (Προμήθεια και
τοποθέτηση οργάνων)».

Υποβολή:

Έγκριση:

4. 132 Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων Τ.Κ. Μοσιάς» προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

5. 133 Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση Κοινοτικού
Καταστήματος Τ.Κ. Μεσινού» προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

6. 134 Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων Τ.Κ. Γκούρας» προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

7. 135 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση
οδοποιϊας Τ.Κ. Κεφαλαρίου» προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

8. 136 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση
οδοποιϊας Τ.Κ. Λαύκας» προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

9. 137 Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων
κοιμητηρίων Τ.Κ. Γκούρας, Αρχαίας Φενεού, Κάτω Ταρσού»
προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Έγκριση:

10. — Αναβάλλεται

11. — Αναβάλλεται

12. 138 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για έλεγχο τίτλων και
παράσταση κατά τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς στον
αρχαιολογικό χώρο στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.

Αποστολή:

13. 139 Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων
αγοράς στον αρχαιολογικό χώρο στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.

Υποβολή:

Έγκριση:

14. 140 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 22-8-2011
Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
του Ρουμελιώτη Σωτηρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου
του.

Αποστολή:

15. 141 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 16-6-2011
Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
του Καρατζιά Βασιλείου κατά του Δήμου Σικυωνίων
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου
του.

Αποστολή:

16. 142 Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά του
κ. Μπεκιάρη Εμμανουήλ σχετικά με κατάληψη κοινοτικού
δρόμου στην Τ.Κ. Γκούρας, μετά από γνωμοδότηση
Δικηγόρου.

Αποστολή:

17. 143 Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά του
κ. Ζαχαριά Γεωργίου σχετικά με κατάληψη απαλλοτριο-
θέντος ακινήτου στην περιοχή Κανελλοπούλου-Σφαγεία
μετά από γνωμοδότηση Δικηγόρου.

Αποστολή:

18. 144 Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της
«Βαλκάνος Α.Ε» για ακύρωση άδειας λειτουργίας
επιχείρησής της στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Αποστολή:

19. 145 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
«Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κρυονερίου»
προϋπ. € 30.000,00

Αποστολή:

20. 146 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
«Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ.
Γονούσας»

Αποστολή:

21. 147 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
«Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ.
Τιτάνης»

Αποστολή:

22. 148 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση εργασιών
«Επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων» προϋπ.
€ 70.800,00

Αποστολή:

23. 149 Προέλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2010.

Υποβολή:

Έγκριση:

Κιάτο 6 Οκτωβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email