Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 01-09-2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 8/31-08-2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) της κ. Βελληνιάτη Αγγελικής στην Τοπική Κοινότητα Λαλιώτη 27/2011 17665/01-09-11 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Βελληνιάτη Αγγελική2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
2 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) της κ. Βελληνιάτη Αγγελικής στην Τοπική Κοινότητα Λαλιώτη 28/2011 17666/01-09-11 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Βελληνιάτη Αγγελική2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
3 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Μαγγίνα Στέφανου στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού. 29/2011 17667/01-09-11 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Μαγγίνα Στέφανο2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
4 Λήψη κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών 30/2011 17668/01-09-11 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Τεχνική Υπηρεσία2.-Υπηρεσία Καταστημάτων3.- Τμήμα Περιβάλλοντος4.- Τμήμα Οικονομικό5.- Δημοτικό Συμβούλιο
5 Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Ντιντεμπασβίλι Κέτεβαν, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Βασιλικού. 31/2011 17669/01-09-11 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Την κ. Ντιντεμπασβίλι Κέτεβαν2.- Τμήμα Οικονομικό

Print Friendly, PDF & Email