Οικονομική Επιτροπή

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Τσολάκος Γεώργιος
(πρόεδρος)
αναπληρωματικά    Αντιπρόεδρος
2 Δομετίου Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
   -
3 Μυττάς Ιωάννης    -
4 Ζάρκος Δημήτριος  1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
6  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3 -
7  Μαστοράκης Δημήτριος
4 Ρουμπέκας Γεώργιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Ζάρκος Δημήτριος

 

αναπληρωματικά 1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
2 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
3 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
4 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Τσολάκος Γεώργιος
(πρόεδρος)
αναπληρωματικά    
2 Μυττάς Ιωάννης
   
3 Δομετίου Βασίλειος
   
4 Ζάρκος Δημήτριος  1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
6  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3 -
7  Μαστοράκης Δημήτριος
4 Ρουμπέκας Γεώργιος