Οικονομική Επιτροπή

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων αναπληρωματικά    
2 Μυττάς Ιωάννης    
3 Τσολάκος Γεώργιος    
4 Ζάρκος Δημήτριος  1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
6 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
7 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος

16η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 16η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή  10 Ιουλίου 2020 Κιάτο 06/07/2020 αρ. πρωτ.: …5609… ...
Διαβάστε περισσότερα

15η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη  1 Ιουλίου 2020 Κιάτο 30/06/2020 αρ. πρωτ.: 5387 ...
Διαβάστε περισσότερα

14η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή  26 Ιουνίου 2020 Κιάτο 22/06/2020 αρ. πρωτ.: … ...
Διαβάστε περισσότερα

13η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη  16 Ιουνίου 2020 Κιάτο 12/06/2020 αρ. πρωτ.: … ...
Διαβάστε περισσότερα

12η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη  10 Ιουνίου 2020 Κιάτο 10/06/2020 αρ. πρωτ.: 4559 ...
Διαβάστε περισσότερα

170/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/10.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 170/2020 Θέμα: Έγκριση πρακτικού ...
Διαβάστε περισσότερα

167/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/10.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 167/2020 Θέμα: Τροποποίηση π/υ ...
Διαβάστε περισσότερα

166/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/10.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 166/2020 Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού ...
Διαβάστε περισσότερα

165/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/10.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 165/2020 Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού ...
Διαβάστε περισσότερα

159/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 159/2020 Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ ...
Διαβάστε περισσότερα

158/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 158/2020 Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ ...
Διαβάστε περισσότερα

163/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/01.07.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 163/2020 Θέμα: Υποβολή Αιτήματος ...
Διαβάστε περισσότερα

162/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/01.07.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 162/2020 Θέμα: Έγκριση της ...
Διαβάστε περισσότερα

161/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 161/2020 Θέμα: Ορισμός συνηγόρου ...
Διαβάστε περισσότερα

160/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 160/2020 Θέμα: Επί αιτήματος ...
Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Ζάρκος Δημήτριος

 

αναπληρωματικά 1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
2 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
3 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
4 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος