Οικονομική Επιτροπή

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων αναπληρωματικά    
2 Σώκος Δημήτριος
   
3 Τσολάκος Γεώργιος    
4 Ζάρκος Δημήτριος  1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
6 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
7 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος

27η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 633d423470128e28a8fd7063 στις 05/10/22 11:59ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ ...
Διαβάστε περισσότερα

29η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 30/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2022 29η/2022 τακτική συνεδρίαση Τρίτη  4.10. 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ ...
Διαβάστε περισσότερα

28η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 16/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2022 28η/2022 τακτική συνεδρίαση Τρίτη  20.09. 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ ...
Διαβάστε περισσότερα

27η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 16.Σεπτεμβρίου.2022 27η/2022 έκτακτη συνεδρίαση Παρασκευή  16η Σεπτεμβρίου 2022   Η παρούσα ...
Διαβάστε περισσότερα

25η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 29.Αυγούστου.2022 25η/2022 έκτακτη συνεδρίαση Τρίτη  30η Αυγούστου 2022   Η παρούσα ...
Διαβάστε περισσότερα

338/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   338/2022 16ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

341/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   341/2022 19ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

337/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   337/2022 15ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

336/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   336/2022 14ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

335/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   335/2022 13ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

334/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   334/2022 12ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

333/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   333/2022 11ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

332/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   332/2022 10ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

329/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29η/4.10.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   329/2022 7ο θέμα ...
Διαβάστε περισσότερα

348/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 30η/5 .10. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης  συνεδρίασης αρ. απόφασης   348/2022 ...
Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Ζάρκος Δημήτριος

 

αναπληρωματικά 1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
2 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
3 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
4 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος