Οικονομική Επιτροπή

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων αναπληρωματικά    
2 Σώκος Δημήτριος
   
3 Τσολάκος Γεώργιος    
4 Ζάρκος Δημήτριος  1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
6 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
7 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος

28η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 2.Σεπτεμβρίου.2021 28η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ...
Διαβάστε περισσότερα

27η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128c25aed1fdb9e6c470504 στις 27/08/21 13:48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι ...
Διαβάστε περισσότερα

26η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 19.Αυγούστου.2021 26η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 23η Αυγούστου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ...
Διαβάστε περισσότερα

23η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 3  Αυγούστου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 ...
Διαβάστε περισσότερα

21η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 Κιάτο    08/07/2021 αρ. πρωτ.:   7030 ...
Διαβάστε περισσότερα

242/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 242/2021 14ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

241/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 241/2021 13ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

240/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 240/2021 12ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

239/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 239/2021 11ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

238/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 238/2021 10ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

237/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 237/2021 9ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

236/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 236/2021 8ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

235/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 235/2021 7ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

234/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 234/2021 6ο θέμα ημερήσιας ...
Διαβάστε περισσότερα

233/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 233/2021 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ...
Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Ζάρκος Δημήτριος

 

αναπληρωματικά 1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
2 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
3 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
4 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος