Οικονομική Επιτροπή

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων αναπληρωματικά    
2 Μυττάς Ιωάννης    
3 Τσολάκος Γεώργιος    
4 Ζάρκος Δημήτριος  1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
6 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
7 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος

26η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 Κιάτο 30/09/2020 αρ. πρωτ.:  9745 ...
Διαβάστε περισσότερα

25η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 2020 Κιάτο 21/09/2020 αριθ. πρωτ.: 9268 ...
Διαβάστε περισσότερα

24η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 Κιάτο 10/09/2020 αριθ. πρωτ.:  8826 ...
Διαβάστε περισσότερα

23η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 Κιάτο 27/08/2020                                          Αριθ. Πρωτ.: ...
Διαβάστε περισσότερα

22η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 Κιάτο 21/08/2020 αρ. πρωτ.: 7591 ...
Διαβάστε περισσότερα

278/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 278/2020 Θέμα 3ο: Έγκριση ...
Διαβάστε περισσότερα

293/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 293/2020 Θέμα 19ο: Ορισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

291/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 291/2020 Θέμα 17ο: Ορισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

287/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 287/2020 Θέμα 13ο: Ορισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

256/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/28.09.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 256/2020 Θέμα 3ο : ...
Διαβάστε περισσότερα

229/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/31.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Αρ. Απόφασης 229/2020 Θέμα: Λήψη απόφασης, ...
Διαβάστε περισσότερα

292/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 292/2020 Θέμα 18ο: Ορισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

290/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 290/2020 Θέμα 16ο: Ορισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

289/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 289/2020 Θέμα 15ο: Ορισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

288/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 288/2020 Θέμα 14ο: Ορισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τακτικά 1 Ζάρκος Δημήτριος

 

αναπληρωματικά 1 Σκαρμούτσος Νικόλαος
2 Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
3 Λέγγας Μάρκος

 

3 Συριάνος Κωνσταντίνος
4 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

4 Κατσιμπούλας Αντώνιος