Νομικά Πρόσωπα

 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, «Η Μηκώνη»

Η 322/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων καθορίζει τα ακόλουθα:

Α. Καταργεί τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

Α) Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής Αντίληψης Δήμου Στυμφαλίας, που συστήθηκε με το αριθ. 1114/8-9-2000 ΦΕΚ [τεύχος Β].
Β) Κέντρο Νεότητας και Πληροφόρησης Νεολαίας Δήμου Στυμφαλίας που συστήθηκε με το αριθ. 1574/5-8-1999 ΦΕΚ [τεύχος Β].
Γ) Τράπεζα Αίματος Δήμου Στυμφαλίας που συστήθηκε με το αριθ. 1574/5-8-1999 ΦΕΚ [τεύχος Β].
Δ) Βιβλιοθήκη Δήμου Στυμφαλίας που συστήθηκε με το αριθ. 1770/27-11-2003 ΦΕΚ [τεύχος Β].
Ε) Κέντρο Νεότητας Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαρίου που συστήθηκε με το αριθ. 441/18-6-1993 ΦΕΚ [τεύχος Β] και τροποποιήθηκε με το αριθ. 1097/9-6-1999 ΦΕΚ [τεύχος Β].
ΣΤ) Τράπεζα αίματος – Δωρεάς οργάνων Σώματος-Δωρεάς Μυελού των οστών-Ιατρικής μέριμνας Δήμου Σικυωνίων που συστήθηκε με το αριθ. 612/19-5-2003 ΦΕΚ [τεύχος Β].
Ζ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων που συστήθηκε με το αριθ. 612/19-5-2003 ΦΕΚ [τεύχος Β].

Β.  Συγχωνεύει τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

Α) Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων, που συστήθηκε με το αριθ.  1176/11-9-2002 ΦΕΚ [Τεύχος Β].
Β) Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Σικυωνίων που συστήθηκε με το αριθ. 663/18-5-2005  ΦΕΚ [Τεύχος Β].
Γ) Δημοτικό Γυμναστήριο Κιάτου, που συστήθηκε με το αριθ.716/8-6-2001 ΦΕΚ  [Τεύχος Β].

Επωνυμία
Το Νομικό Πρόσωπο που προκύπτει φέρει την επωνυμία:
«Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων» «Η Μηκώνη»


Οι Σκοποί του νομικού προσώπου είναι:

 

Στον τομέα της Παιδείας
Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για τη την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθησης.
Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

Λειτουργία παιδικών, νηπιακών ή βρεφονηπιακών  σταθμών:
Παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Παροχή υπηρεσιών καθημερινής φύλαξης & φροντίδας παιδιών, νηπίων ή και βρεφών.
πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.
εξάλειψη κατά το δυνατό, των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
ευαισθητοποίηση σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
Προετοιμασία των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα παιδιά, στα νήπια ή/και βρέφη που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
προστασία της υγιεινής των παιδιών και μέριμνα για την υγειονομική
κατάσταση των Σταθμών.
Προώθηση της συνεργασίας παιδαγωγών και γονέων μέσω επιμορφωτικών συναντήσεων, ανοιχτών συναντήσεων,  συζητήσεων και εκδηλώσεων.

Στον τομέα του πολιτισμού
Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του πολιτισμού, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία  και λειτουργία μουσείων, κ.λπ., καθώς και  μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων
Λειτουργία  Πνευματικού Κέντρου με τη δημιουργία  και λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, ωδείου και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Λειτουργία φιλαρμονικής με στόχο την καλλιέργεια του μουσικού αισθήματος και την ψυχαγωγία των κατοίκων
Λειτουργία βιβλιοθήκης για τη διάδοση του βιβλίου και τη δυνατότητα ανάγνωσης αυτού μέσω του δανεισμού των βιβλίων  με στόχο την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών και γενικότερα των κατοίκων
Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και  συμμετοχή σε αυτά.
Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έκδοση πολιτιστικών εντύπων.
Η επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και επεξεργασία της τοπικής πολιτιστικής πληροφορίας, καθώς και η παραγωγή, διαχείριση, παρουσίαση και προβολή ποιοτικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (Τ.Π.) και Πολυμέσων (Multimedia).
Yποστήριξη ψυχαγωγικών πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων.
Σύσταση και λειτουργία τμημάτων όπως μικτή συμφωνική ορχήστρα, χορωδία, κ.λ.π.

Στον τομέα του αθλητισμού
Συντήρηση, διαχείριση λειτουργία  και εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης.
Διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων και γενικότερα ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και διαδόση – προαγωγή και  ανάπτυξη της σωματικής πνευματικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών .
Συνεργασία με σωματεία,  οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων.
Προώθηση και εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων , και προγραμμάτων  άθλησης καθώς επίσης και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
υποστήριξη μαζικού, σωματειακού αθλητισμού και υποστήριξη – ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού.
προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού.
αξιοποίηση των οργανωμένων χώρων άθλησης του γυμναστηρίου.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος
Δράσεις και προγράμματα  που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
Εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Προγράμματα ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος, με σκοπό τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες και την εξασφάλιση   της   ενεργούς συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα της Ε.Ε. και σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος.
Υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.
Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με δημιουργία τοπικών δικτύων , οργανώσεων και ομάδων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Προώθηση καινοτομικών και πιλοτικών μεθόδων διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις βαθμίδες εκ¬παίδευσης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ομάδες πολιτών, κοινωφελείς επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α., συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλα¬γής εμπειριών και αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και χορηγιών για την ανάπτυξη περι¬βαλλοντικών δράσεων και ενεργειών.


Διοίκηση:     (Άρθρο 240 νόμου 3463/2006)
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, το οποίο θα αποτελούν οι:

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος ή Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι Δύο (2) θα προέρχονται από τη μειοψηφία του Δ.Σ.
Τρεις (3)  δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Σικυωνίων.
Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί ο Δήμαρχος αυτός καθίσταται αυτοδικαίως και Πρόεδρος.

Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολήσει λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων  στο Δ.Σ. του νομικού προσώπου θα αντικαθίσταται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο.

Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο καταβάλλονται έξοδα παράστασης, και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση σύμφωνα με την Κ. Υ. Α. 20585/10-4-2007.


Πόροι:
Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προερχόμενη από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών [Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, σε συνδυασμό με τις διατάξεις  του άρθρου 12 του Ν. 2880/2001]
Η ετήσια χρηματοδότηση από το Δήμο Σικυωνίων για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που ανέρχεται στο ύψος των 200.000,00 €

 

Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
Δωρεές, Κληροδοτήματα, ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα  του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
Έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών του.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, σχετικών με τους σκοπούς του νομικού προσώπου.
Λοιπές επιχορηγήσεις.
Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με το  άρθρο 225 του Ν. 3463/2006.
Η σύναψη Δανείων.

Περιουσία:
Στο εν λόγω Νομικό Πρόσωπο μεταφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων  Ν.Π.Δ.Δ.

Έδρα: Ως έδρα του νομικού προσώπου ορίζεται η έδρα του Δήμου.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 200.000,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6715.009 του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, για τα επόμενα έτη θα προκαλείται η ίδια δαπάνη και θα εγγράφεται στον ίδιο Κ. Α.

Με την αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων ορίστηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», ως εξής :

 1. κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο ΠΡΟΕΔΡΟ, αναπληρούμενο από τον κ. Ζάρκο Δημήτριο
 2. κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, αναπληρούμενο από τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
 3. κα Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική, αναπληρούμενη από τον κ. Δομετίου Βασίλειο
 4. κ. Παπαβασιλείου Νικόλαο, αναπληρούμενο από τον κ. Μπακόλια Παναγιώτη
 5. κ. Τσιώτο Βλάσιο, αναπληρούμενο από την κα Μαστέλου – Βασιλάκη Γεωργία (Γιόλα)
 6. κ. Καραβά Ανδρέα, αναπληρούμενο από τον κ. Σκέρο Ιωάννη
 7. κα Αδαμοπούλου Πατρίνια – Μαρία (Πατρίτσια), αναπληρούμενη από τον κ. Κάσσιο Δημήτριο
 8. κ. Κορωναίο Παρασκευά, προϊστάμενο της οικείας λιμενικής αρχής, αναπληρούμενο από τον κ. Πλατή Κων/νο
 9. κ. Τσατσάνη Βασίλειο, αναπληρούμενο από τον κ. Βρέντα Ιωάννη (Δημότες)

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε λαϊκή συνέλευση – διαβούλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΚιάτο : 16-04-2015Αρ. Πρωτ.:Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200 Προς: Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. : ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 26 Αυγούστου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 612ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 2 Αυγούστου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 546ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 18 Ιουλίου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 490ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 21 Ιουνίου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 438ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 17 Μαΐου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 378ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ……………………………………………… Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ……………………………………………………………………… Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την ...

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ...

Με την αριθμ.310/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, (όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 292/2015, 31/2016, 207/2016, 113/2017 και 145/2017 όμοιες αποφάσεις), όρισε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», με έδρα το Δήμο Σικυωνίων, τους παρακάτω:

 1. Τον κ. Καραχάλιο Παναγιώτηως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Ζάρκο Ευάγγελο, Δημότη του Δήμου Σικυωνίων.
 2. Τον κ. Μυττά Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Αντιπρόεδρο αναπληρούμενο από τον κ.Τσιάνο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων
 3. Την κα Κελλάρη Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλο αναπληρούμενη, από την κα Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική Δημοτική Σύμβουλο, της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.
 4. Τον κ. Πανάγου Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Θελερίτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.
 5. Τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο , Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Σπανό Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Τον κ. Κορωναίο Παρασκευά, Διοικητή Λιμενικού Τμήματος, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Πλατή Κωνσταντίνο.
 7. Τον κ. Κάσσιο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από τον κ. Κεκερή Νικόλαο
 8. Τον κ. Κουσουλό Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από τον Παναγουλόπουλο Αναστάσιο.
 9. Τον κ. Καραβά Ανδρέα Δημοτικό Σύμβουλο, του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από την κα Μαστέλλου Γεωργία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.