Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η πρωτοφανής για τη χώρα μας οικονομική κρίση έχει φέρει ομάδες πληθυσμού αντιμέτωπες με τη φτώχια, και την ανέχεια.

Η περιοχή του Δήμου μας πλήττεται και αυτή από την οικονομική κρίση και η συνεχής αύξηση της ανεργίας οδηγεί όλο και περισσότερους δημότες στην απόγνωση και την οικονομική εξαθλίωση.

Ο Δήμος Σικυωνίων κατανοώντας  την επιδείνωση της καθημερινότητάς που επέφερε η οικονομική κρίση και σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τους οικονομικά αδύναμους δημότες του από τις καθημερινές τους ανάγκες, αποφάσισε με την αριθ. 87/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τη δημιουργία του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην οδό Νικηταρά αρ. 2 και αποτελεί μία δομή που απευθύνεται σε οικογένειες ή άτομα που είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου μας και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καλύπτοντας τις πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης τους. Δηλαδή, παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, απορρυπαντικά, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια, κλπ.

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθότι στηρίζεται τόσο στην ευαισθητοποίηση και στον εθελοντισμό ατόμων και ομάδων πληθυσμού όσο και στις εθελοντικές προσφορές επιχειρήσεων, ουσιαστικά δηλαδή στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και υποβάλλουν την ειδική αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος (διατίθεται από την υπηρεσία)
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από Δ.Ο.Υ. και Ε9.
  • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής η άλλου δημοσίου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  • Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργους.
  • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος έχει η δεν έχει ενταχθεί σε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα πχ. Γεύματα Αγάπης, κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον έλεγχο των αιτήσεων θα καταρτιστεί άμεσα ο κατάλογος των δικαιούχων και θα αρχίσει η διανομή των τροφίμων.

Όποιος ενδιαφέρεται να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή να ενταχθεί στην ομάδα εθελοντών που στηρίζουν τη λειτουργία του, μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου στα τηλέφωνα 27423-60117 (κα Γκαβάγια) ή 27420-20328 (κα Παλαιολόγου), όπου θα δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες.