Καθορισμός εκλογικών τμημάτων-καταστημάτων ψηφοφορίας δημοτικών & περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Ανακοινώσεις

Καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης
Οκτωβρίου 2023

Print Friendly, PDF & Email