Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ εν ενεργεία υπαλλήλων

Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2013 και η απογραφή των εν ενεργεία υπαλλήλων του Δήμου μας καθώς και των μελών των οικογενειών τους, που ασφαλίζονται στον ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ, θα γίνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικής Κατά­στασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, κ. Γεωργίου Βλάσιο ή από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης κ. Ασημακόπουλο Θεόδωρο.

 

  • Για τους εργατοϋπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος η θεώρηση και απογραφή θα γίνεται από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ. Πέτρου Βασιλική.

 

  • Για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των εν ενεργεία υπαλλήλων, για τα οποία απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης κ.λ.π.), η θεώρηση και απο­γραφή θα γίνεται στο γραφείο του ΟΠΑΔ -ΤΥΔΚΥ στην Κόρινθο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

  • Για την απογραφή απαιτείται ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού.
  • Σε επείγουσες περιπτώσεις οι υπάλληλοι μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προϊστάμενό τους.
  • Όλα τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά μέχρι 28.6.2013, ημερομηνία λήξης θεώρησης – απογραφής.
Print Friendly, PDF & Email